StopStøjens
mission

Tidligere sager

Hvem støtter os?

Klagevejledning

Links

Kontakt

Retur til forsiden

Følg StopStøjen
på Facebook

Link til Roskilde Dagblad forside den 21-12-2017
Roskilde Lufthavn med kolde fødder dropper at få godkendelse


Link til Roskilde Dagblad 1. sektion side 2 den 21-12-2017
Roskilde Kommune får drøje hug i lufthavnssag

Link til Roskilde Avis - 13. januar 2018
Charter foreløbigt opgivet fra Roskilde

CPHs supplerende bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet 2017

Lufthavnsudvidelse i Roskilde dømt ulovlig i 2008

Naturklagenævnets afgørelse 1998


Spørgsmål og svar til/fra Erhvervsministeren vedr. sagsbehandlingstider i Miljø- og Fødevareklagenævnet,
og hvad ministeren agter at gøre for at imødekomme regeringens egen målsætning om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på under 6 måneder?

Klagen Til Natur- og Miljøklagenævnet og Roskilde Kommune
fra StopStøjen som PDF 2017


Klagen Til Natur- og Miljøklagenævnet og Roskilde Kommune
fra Niels Schmidt som PDF 2017


Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn
fra Niels Schmidt som PDF
 2017 
 

StopStøjens Klage over tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn, januar 2017

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn 2017

Miljø- og fødevareministerens Esben Lunde Larsen
besvarelse af spørgsmål nr. S 718 stillet den 3. februar 2017 af Maria Reumert Gjerding (EL).

VVM_vejledning

Klagevejledning vedrørende overflyvning / støjgener

Godkendelse af udvidelse af Københavns Lufthavn, Roskilde 1995

Københavns Lufthavn Roskilde miljø tilpasning 1973

Lufthavn København Vest notat 1969

Næsten en femdobling af
store fly i Roskilde Lufthavn


Politisk kynisme i Roskilde og Greve