Hvorfor denne
hjemmeside

Info / Indlæg

Hvem støtter os

Klagevejledning

Links

Kontakt

Retur til forsiden

Følg StopStøjen
på Facebook


 

Politisk kynisme i
                   Roskilde og Greve

Så er den gal igen. Roskilde Kommune vil kortslutte den demokratiske proces og gennemfører en udvidelse af beflyvningen med store fly på Roskilde Lufthavn med næsten 500 procent.
Det rammer Roskilde Kommunes egne borgere i eksempelvis Vindinge, Snoldelev og Hastrup voldsomt.

Men værst af alt for Tunes borgere, så har politikerne på Greve Rådhus tilsyneladende udvist en total ligegyldighed i forhold til eventuelt at forsøge at standse udvidelsen og dermed et voldsomt forøget støjniveau for borgerne.

Det fremgår nemlig af den nye miljøgodkendelse, at ”Greve Kommune har meddelt, at de ikke har bemærkninger til tillægget eller afgørelsen om VVM”.

Dermed har Greve Kommune fraskrevet sig retten til at gøre indsigelse og dermed beskytte ikke bare Tunes borgere, men også Karlslunde Landsby mod overgrebet fra Roskilde.

Greve Kommune har ikke gidet sætte sig ind i, at Roskildes miljøgodkendelse er fyldt med ”fejl” – andre ville måske bruge udtryk som ”er fuld af manipulation, fordrejninger og fortielser”.

Roskilde Kommune har som en ”tyv i natten” forsøgt at luske miljøgodkendelsen igennem.

Hvorfor er der ingen i Greve Kommune, der har bemærket, at ansøgningen baseres på direkte forkerte tal?

Hvorfor er der ingen i Greve Kommune, der har bemærket, at Roskilde Lufthavn nu vil tage en baneudvidelse i brug, der ER kendt ulovlig?

Hvorfor er der ingen i Greve Kommune, der har gidet sætte sig i forbindelse med StopStøjen, der er i besiddelse af al den viden, som Greve Kommune øjensynligt ikke har gidet sætte sig ind i?

Greve Kommunes ligegyldighed vidner endnu en gang om, at man er hamrende ligeglade med borgerne, så længe de bare betaler godt med skattekroner i kommunekassen, så man kan forsørge bureaukraterne i ”Glasslottet”.

Når det gælder om at gennemtvinge en butik på en tidligere tankstation, er der ingen grænser for, hvilke ressourcer, der sættes ind fra politikere og embedsmænd.

Men når det gælder udvidelsen af en lufthavns aktiviteter, der virkelig vil skade en stor del af kommunens borgere, klares det med et pennestrøg.

Havde der ikke i StopStøjen været en konstant overvågning af, hvad der sker i Roskilde Kommunes udvalg, havde sagen på grund af Greve Kommunes ligegyldighed med borgernes ve og vel gået glat igennem.

Er der tale om charterflyvninger, vil det først og fremmest være weekenderne i sommermånederne, det går ud over, og så tales der med en vis sandsynlighed om måske flere end 100 starter/landinger i døgnet.

Slut med de stille sommeraftener i haven. Til gengæld udsigt til bugen på store charter- og rutefly og et infernalsk støjhelvede. Samtidig har vi en regering, der gør, hvad den kan for at stække Naturklagenævnets indflydelse og dermed borgernes retssikkerhed.

StopStøjen har derfor igen blæst til kamp, og Roskilde Kommune får kamp til stregen.

Følg kampen og deltag i den på FaceBook, hvor StopStøjen har oprettet en ”åben side”.

https://www.facebook.com/