StopStøjens
mission

Tidligere sager

Hvem støtter os?

Klagevejledning

Links

Kontakt

Retur til forsiden

Følg StopStøjen
på Facebook


 

Hvem støtter StopStøjen?

Hastrup

Grønnegade 19, Hastrup
4621 Gadstrup
Telefon: 46 15 45 80
Mail: bodil.nissen@privat.dk

Havdrup
Gl. Havdrup Landsbylaug
oldermand Sven-Erik W. Olsen
Kirkegade 6
Gl. Havdrup
4622 Havdrup
Telefon:
46 18 77 97
Mail: hjemstavn@tdcadsl.dk

Hedehusene
H/F Brandhøj
Jens Peter Aastrøm 
Brandhøjvej 100, 
2640 Hedehusene

Balderslund Grundejerforening
Formand: Nadya Gawadi
L.A.Rings Vænge 8 
2640 Hedehusene 
Mail: ng@heywood.dk

Himmelev

Persille Schwartz
Odensevej 34
4000 Roskilde
Telefon: 35 55 20 62
Mail: persille.schwartz@gmail.com


Karlslunde
Karlslunde Landsbylaug
Støjudvalg    
Torben Hansen
Nylandsvej 40B
2690 Karlslunde
Telefon: 4615 0373
Mail: tsh@protecon.dk

Kildeagerhusenes Grundejerforenng
Formand Poul-Erik Andersen
Kildeagerhusene 26
2690 Karlslunde

Mølletoften Grundejerforening
Ulf Andersen
Tofteholmen 70
2690 Karlslunde
Telefon: 46 15 05 19
Mail: u@mail.tele.dk

Sammenslutningen af
Grundejerforeninger i Karlslunde
Flemming Ravn
Fugleparken
Telefon: 6161 3466
Mail: fmj@webspeed.dk


Karlstrup
Karlstrup Landsbylaug
Støjudvalg
Asger E. Pedersen-Reng
Karlstrup Landsbylaugs Støjudvalg
Krogen 3, Karlstrup
2690 Karlslunde
Mail: asgerp@mail.dk

Kim Sunesen
Krogen 15, Karlstrup
2690 Karslunde
Telefon: 2169 2690
Mail: ksu@dlh-group.com

Reerslev
Reerslev Landsbylaug
Johannes Thullesen
Tingstedvej 41
2640 Hedehusene

Telefon: 46 56 06 66
Mail: hgn@edb.dk

Lotte Klausen
Stendyssevej 7, Reerslev

2640 Hedehusene
Telefon: 4656 0070

Mogens Larsen
Tingstedvej 6, Reerslev
2640 Hedehusene
Telefon: 4656 0774 

 

Snoldelev
Grundejerforeningen Sandhøj
Morten Holm Kristoffersen
Rødkløvervænget 2, 4621 Gadstrup
Telefon: 46 19 05 25
www:sandhoej.dk
Mail: mhk77@outlook.com


Snoldelev Borgerforening
John Larsen
Salløv Gade 5, Salløv
4621 Gadstrup
Telefon: 40 59 25 58

Finn Thomsen
Snoldelev Bygade 41
4621 Gadstrup
Telefon: 46 19 11 43
Mail: jwtft@thomsen.mail.dk
 
Solrød 
Jersie Strands Grundejerforening
Strandstien 8
2680 Solrød Strand
Telefon: 70 20 36 12
Mail: info@jersie.org
www.jersie.org

Solrød Strands Grundejerforening
Poul Pangø
Lundehusvænget 9
2680 Solrød Strand
Telefon: 56 14 00 71
 Mobil:  40 68 47 11
Mail: poul@pango.dk

Kaare Halse
Engvej 8
2680 Solrød Strand
Telefon: 56 14 18 68
Mail: vhkh@privat.dk

Trylleskoven Grundejerforening
Formand
Else Bastrup
Engstien 5
Telefon: 5614 3003
Mail elsebastrup@mail.dk

Svogerslev
Anne Sloth
Svogerslev Bygade
4000 Roskilde
Mail: slothorg@ofir.dk

Tjæreby
Tjæreby Landsbylaug
Støjudvalg    
Carsten Rasmussen
Tjærebyvej 37, Tjæreby
4000 Roskilde
Telefon: 4635 9996
Mobil: 4021 8694

Mail: grydebjerggaard@rasmussen.mail.dk

Niels S. Schmidt
Gl. Tjærebyvej 60, Tjæreby
4000 Roskilde
Telefon: 4632 7078
Mail: nss@tjaereby.dk

Tune
Bjørn Gervø
Humlestien 12, Tune
4030 Tune
Mail: bsgervo@tdcadsl.dk

Grundejerforeningen Baldershøj
Formand Jens Kristensen
Runevej 25
4030 Tune

Vindinge
Gl. Vindinge Grundejerforening
Formand Carsten Vogel
Vindinge
4000 Roskilde


Vindinge Lokalråd
Støjudvalg 
Johannes Pedersen
Kærvej 10, Vindinge
4000 Roskilde
Telefon: 4636 7529
Mail: johannes@internet.dk
 
Jens Pedersen
Tingvej 29, Vindinge
4000 Roskilde
Telefon: 4632 8570
Mail: jop@post1.dknet.dk

DyreRiget
Stærkendevej 137
DK-4000 Roskilde
Telefon: 0045 22366665
Mail: post@dyreriget.dk

Vor Frue
Vor Frue Lokalråd
Jeannie Olsen
Lyøvej 7, Vor Frue
4000 Roskilde
Telefon: 46 36 62 20
Mail:  jho@vorfrueif.dk

Øde Hastrup
Øde Hastrup Landsbylaug
Sophie Wodka
Øde Hastrupvej 85
4000 Roskilde
Telefon: 46 32 30 43
Mail: sw@kmd.dk