Hvorfor denne
hjemmeside

Info / Indlæg

Hvem støtter os

Klagevejledning

Links

Kontakt

Retur til forsiden

Følg StopStøjen
på Facebook


 

Klik her og læs Naturklagenævnets afgørelse som PDF 

Lufthavnsudvidelse i Roskilde dømt ulovlig i 2008

Dommen fra NKN er klar. VVM redegørelsen har så alvorlige mangler, at den ikke kan anvendes som et lovligt beslutningsgrundlag.

Det fremgår af den skrivelse NKN har fremsendt til alle klagere d. 12.2.2008. 
Denne afgørelse vækker naturligvis stor glæde hos den lokalbefolkning, som så længe har kæmpet for denne sag - og altså nu har vundet.

Vi glæder os over, at det retlige system - her repræsenteret ved NKN - har haft den nødvendige uafhængighed og det nødvendige mod til at holde fast i en juridisk bedømmelse af rapporten.
Men samtidig er det jo også en rystende bekræftelse af de dårligdomme, der har indsneget sig i det politiske system, hvor adskillige politikere har vendt det blinde øje til. Selv politikere med en juraeksamen, som Flemming Damgaard Larsen og Mads Lebech har lagt navn til denne rapport. Disse politikere har ikke levet op til deres ansvar. Det har vi nu NKN's dom for.
Afgørelsen viser også, at der er mange miljøspørgsmål, som ikke har fået en ordentlig behandling af myndighederne. For at genoprette borgernes tillid til myndighederne, må der ryddes op i sagen. Miljøministeren må (sammen med Miljøcenter Roskilde og Roskilde Kommune) annullere HURs regionplan-tillæg, som i forbindelse med kommunalreformen, blev ophøjet til lov. 

Det er et helt naturligt krav, nu hvor grundlaget er dømt ulovligt.

Københavns Lufthavne A/S bør trække deres ansøgning – og ansøge igen når et behov kan påvises – og underkaste sig de opdaterede love og regler, der siden er kommet til. Vi anser det for direkte uetisk at forsøge at fastholde en bedømmelse efter regler, der slet ikke tager højde for den stærkt udbyggede viden i dag har om støj og miljøpåvirkning. Virksomheden bør leve op til sit ansvar.

Men korthuset vælter nu for politikerne i Roskilde. Grundlaget for miljøgodkendelsen er underkendt, og Regionplantillæg hviler på samme ulovlige grundlag. Vi ser frem til at de nu tager fat og bragt orden i denne sag. 

Torben Steen Hansen
Formand for StopStøjen