StopStøjens
mission

Tidligere sager

Hvem støtter os?

Klagevejledning

Links

Kontakt

Retur til forsiden

Følg StopStøjen
på Facebook

StopStøjen er en forening, der arbejder for en kritisk og sober vurdering af en eventuel
udvidelse af Roskilde Lufthavn.

StopStøjen blev etableret på et borgermøde i januar 2004 og repræsenterer i dag borgere i over 20 byer og landsbyer omkring Roskilde Lufthavn. Vi er utrygge ved en udvidelse af Roskilde Lufthavn,
da vi frygter, at den vil føre til nye massive støjgener, øget forurening og uoprettelige miljømæssige konsekvenser for såvel mennesker som dyre- og planteliv.

Derfor ønsker vi med denne hjemmeside at skabe debat om udvidelsen af Roskilde Lufthavn.

For mere information eller kommentarer kontakt:

F
ormand
Torben Steen Hansen
Nylandsvej 40 B
2690 Karlslunde
Tlf.: 61 27 35 18
Mail:
Torben@stopstoejen.dk